Acte necesare la înscriere:

- CERERE DE INSCRIERE TIP (de la secretariatul scolii);
- CERTIFICAT DE NAŞTERE;
- CARTE DE IDENTITATE;
- CERTIFICAT CĂSĂTORIE (în cazul schimbării numelui);
- DIPLOMĂ BAC sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE LICEU;
- FOAIE MATRICOLĂ LICEU (clasele IX-XII/XIII);
- ADEVERINŢĂ MEDICALĂ “CLINIC SĂNĂTOS”;
- DOUĂ FOTOGRAFII TIP BULETIN;
- DOSAR PLIC.

 

Actele se prezintă în ORIGINAL şi COPIE. NU se legalizează niciun act! Recomandăm completarea fişei de înscriere la secretariatul şcolii, în momentul depunerii dosarului.